HET NIEUWS VAN DEN DAG 11 FEB. 1910

Slecht weder op Celebes.

Men schrijft ons uit Pare Pare, 29 Januari : Sinds verscheidene dagen werd Pare Pare en verscheidene andere nederzettingen aan de Westkust van Celebes geteisterd door zware stormen en hevige rukwinden, die zoowel hier ter plaatse als elders vrij aanzienlijke schade aanrichtten. De assistent residents woning, het pronkstuk van Pare Pare, gelegen aan den zeekant en wel eens betiteld met den grootschen naam "Castella Merah", bekwam zoodanige schade dat het onmiddellijk ontruimd moest worden. De buitenmuur werd totaal vernield, terwijl in een zijmuur van de bijgebouwen een groote scheur ontstond. Ter voorkoming van totale vernieling, werden aan de zeezijde steunen aangebracht, ten einde het overgebleven gedeelte te stutten. Volgens betrouwbare berichten, zal het gebouw gesloopt moeten worden. Bovendien werden verscheidene boegineesche woningen geheel of gedeeltelijk beschadigd, terwijl tal van langs den weg geplante schaduw boomen ontworteld werden. Ook in het binnenland deed de storm zich gevoelen. In de bivakken Pinrang en Rappang werd eenige materieele schade aangericht, terwijl te Alakoean verscheidene personen hun heil in de vlucht moesten zoeken.