DE SUMATRA POST 12 JAN. 1915

De Malangsche circulaire.

De meerderheid van de officieren der garnizoenen te Buitenzorg en Semarang besloot tot oprichting van een afdeelingscomitée.

Een Kartinischool.
Te Semarang is een nieuwe Kartinischool geopend.

Een baanverzakking.
Het Bat.-Nbl. verneemt dat Zaterdagavond tusschen Idjo en Gombong een baanverzakking plaats had. De laatste trein van Maos naderde in de duisternis onder een stortregen, en de machinist zag de op onveilig staande signalen niet. De locomotief passeerde het stremmingspunt, doch toen zakte de baan geheel in, waardoor het overige deel van den trein ontspoorde. Twee wagens liepen op elkaar, negen zijn omgeslagen. De materiëele schade is aanzienlijk. Er kwamen geen persoonlijke ongelukken voor.