DE INDISCHE COURANT 13 JAN. 1936

Semarang, opbrengst in Kedoe.

De Maandagcent-commissie in de residentie Kedoe heeft einde 1935-f500 overgedragen aan de Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose. Dit bedrag is, zooals men weet, op verschillende scholen bijeengebracht.

Batavia, prauw overvaren.
De boot "Metha" van de Ned.-In-dische Kustvaart-onderneming heeft Zondag een visschersprauw overvaren en vernield. De negen Inlandsche opvarenden der prauw werden gered. De "Metha", die een breuk aan de koppeling opliep, wordt gesleept door de "Radja Basah" en wordt morgen te Pasar Ikan verwacht.