BATAVIAASCH HANDELSBLAD 13 FEB. 1880

Van Singapore, per Fransch stooms. Emirne, gez. Pichat, de heeren Dastat, de Cambefort, de Meuleuaner, Everslein, Pécoult, Rozelle, Hooze en echtg., Voute en mevr. Pascal trinon. Van Singkawang, Postianak en Billiton, per stooms. Amboina, gez. Bakker, luit. E. W. E. Kok, de heer van Kaathoven, opzichter van Ptein Collefels, machinisten Merghard en Behrens, de heeren von Kolsch en Wagner, 2 onderofficieren, 9 Kur. en 3 ml. militairen, 9 vrouwen, 5 kinderen, 3 schepelingen, 1 veroordeelde.

PROBOLINGO,
In den nacht van Woensdag op Donderdag 11. heeft men in het kantoor van de firma E. & Co.,gelegen aan de Broekan alhier ingebroken en getracht de brandkast, waarin p.m. f 12000 aan geld geborgen was, met geweld te openen. Gelukkig zijn de schurken hierin niet geslaagd en daar er in genoemd kantoor niets meer van hunne gading was, zijn zij, zonder iets te kunnen buit maken, moeten afdruipen.