DE SUMATRA POST 14 FEB. 1902

Dr. D. M. Edauw.

Met den trein van 11.2 vertrok hedenmorgen van hier naar Belawan, om vandaar via Batavia naar Europa te vertrekken dr. D. M. Edauw, de geneesheer van de A, D. C. te Padang Boelan. Den altijd vriendelijken, volijverigen dokter, die zich gedurende zijn ruim dertien-jarig verblijf in Deli zeer veel vrienden heeft gemaakt, werd aan het station uitgeleide gedaan door zeer vele zijner vrienden, waaronder werden opgemerkt de resident, het geheele plaatselijk bestuur, verschillende administrateurs en assistenten, collega's, vele zijner vroegere patiënten uit Medan, enz. Met de muziek van de Manilla band werd dr. Edauw met zijn familie uitgeleide gedaan tot in Belawan, waarheen meerdere van de hedenmorgen op het station alhier aanwezigen hen vergezelden, om den hooggeschatten medicus nog bij het afvaren van de Reynst, waarmee hij de reis naar Batavia onderneemt, een laatst vaarwel te kunnen toeroepen.