HET NIEUWS VAN DEN DAG 14 NOV. 1911

Fietsers en Verkeer.

In de Loc. van Zaterdag 11. lezen wij o. m. het volgende.: "Elk oogenblik hooren we van ongelukken met fietsers: dan wordt een kind aangereden, dan rijden twee fietsers elkaar aan of ze worden door een dogkar of grobak aangereden; er gaat geen dag voorbij of iets dergelijks wordt aan de politie gemeld, die er steeds op uit is de onvoorzichtig fietsenden op hun plaats te zetten. Maar in den regel kan dat alleen als het te laat is: het zou heel wenschelijk wezen wanneer menschen, die de straat gebruiken om fietsen te leeren en woest rijdende H.B.S.-leerlingen, Chineezen of Inlanders, een proces-verbaal aan hun pantalon kregen en flink beboet werden. Ter voorkoming van verdere ongelukken en om het verkeer op de straat minder gevaarlijk te maken." Aldus de Loc