DE INDISCHE COURANT 16 JAN. 1936

Twee mille premie.

Semarang, de opiumrecherche heeft 64 kilo opium uit China aangehaald, welke aangebracht waren met de "Tjisaroea", verpakt in vruchtenblikken. die reeds een maand in het entrepot lagen, doch nimmer zijn afgehaald. De rechthebbenden zijn onbekend. De premie bedraagt twee mille.

Semarang, de FACTORIJ.
Een ontslag-aanvrage. De heer F. J. K. van der Wal, agent der Factorij te Semarang, heeft per 1 Juni 1936 ontslag aangevraagd.

Batavia, Siameesche oorlogsschepen.
Op 8 en 9 Februari zullen te Sabang voor het laden van brandstof verblijven het Siameesche opleidingsschip "Chao Phya" en de twee nieuwe torpedobooten nummer 11 en 12, die in Italië zijn gebouwd en thans opweg zijn naar Siam.