De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 17 feb. 1892

Peptone.

Peptone van Chapoteaut is rundvleesch welk door middel van pepsine kunstmatig verteerd is; het heeft eene zeer groote voedingskracht, want een theelepeltje vol, dat 4 gram weegt staat gelijk met 10 gram mager vleesch. Dr. E. Besnier, van het Hospital St. Louis, te Parijs, bemerkt in eene aanvraag aan de administratie om Peptooe Chapoteaut, dat de zieke waarvoor het bestemd was uitsluitend hiermede gevoed werd. De Pepton-Wijn van Chapoteaut wordt voorgeschreven aan herstellenden, lijders aan bloedarmoede, suikertering, longtering en slechte spijsvertering.

Voor den bouw eener ijzeren brug over de Tjitandoeij in den weg van Tassikmalaja naar Tjiamis residentie Preanger-regentschappen is beschikbaar gesteld eene som van f 36574.