HET NIEUWS VAN DEN DAG 18 NOV. 1907

Verregaande onachtzaamheid.

Door nonchalance van den Stoomtram, zou er Zaterdagmiddag bijna een ongeluk zjjn gebeurd. De stoomtram naderde de Javabankstraat van de zijde van het Stadhuis, zonder te bellen, terwjjl een auto in gematigde vaart uit die straat kwam. Gelukkig kon de bestuurder van de auto nog bijtijds remmen, eene botsing ware anders onvermijdelijk geweest. Die bestuurder, directeur van het agentschap van Verwey & Lugard aan het Koningsplein, heeft zich over die onachtzaamheid van het tram-personeel beklaagd.