DE INDISCHE COURANT 20 JAN. 1936

Semarang, de Vad. Club.

Op 6 en 7 Juni zal te Semarang een algemeene vergadering van de Vaderlandsche Club plaats hebben, seint Aneta uit Batavia. De Vaderlandsche Club zal met het Verbond voor Nationaal Herstel in Nederland in overleg treden over de afbakening van het terrein der werkzaamheden in Indië om een nieuwe verdeeldheid en verbrokkeling tegen te gaan.

Batavia, de Volksraad.
De Volksraad heeft hedenmorgen een korte openbare vergadering gehouden, waarin het nieuwe lid mr. P.N. Janssen werd beëedigd. Vervolgens werd het verzoek om een voorbehoud in de wijziging der wegverkeersordonnantie zonder debat ingewilligd.

HET NIEUWS VAN DEN DAG 20 JAN. 1939 - Reserve-officieren, herhalingsoefeningen in Maart.
Bij het 9e Bat. Inf. Tjimahi de le luits. Henry Oltmans, C. R. Bartels, G. W. van der Zalm en dr. I. J. Brugmans en de 2e luit. C H. Paulus