DE INDISCHE COURANT 20 NOV. 1929

De oorlog tusschen Rusland en China.

Nieuwe aanvallen van de Sovjet-troepen. Tokio (Aneta-Reuter). Persberichten uit Mantsjoerije schijnen uit te wijzen, dat de Sovjet-troepen krachtige aanvallen doen, gelijktijdig op beide einden van den Chineeschen Oosterspoorweg. Harbin, (Aneta-Reuter). Aan het Rengo agentschap werd een bericht uit Chineesche bron gezonden, volgens hetwelk twee vliegtuigen van de Sovjet gistermiddag Hailar en het Westelijk deel van den Chineeschen Oosterspoorweg bombardeerden, terwijl verscheidene andere vliegtuigen ongeveer tegelijkertijd het Chineesche militaire hoofdkwartier te Hailar en het Oostelijk deel bombardeerden, hetgeen onder de burgerbevolking veel onbehaaglijkheid teweegbracht.