DE INDISCHE COURANT 22 JAN. 1937

Semarang, treinongeval.

Gisteren is de employé van de Serajoedal Stoomtram Mij. ,de heer J. L. C. Miethe, van den tender van een rijdenden trein gevallen tusschen Klampok en Mandiradja. Het slachtoffer overleed des avonds aan een schedelbreuk.

Semarang, reserve-officieren.
Gisteravond werd te Solo opgericht een afdeling van de vereeniging van reserve-officieren. Als voorzitter werd gekozen mr. Vos de Wael, tot secretaris-penningmeester de heer Mellink.

Arrestaties.
Zekere H. E. Tjia, die verdacht wordt van de misdrijven : verduistering, oplichting en valschheid in geschrifte, is door de politie alhier opgespoord en voor de justitie geleid, waarna hij naar Bandoeng werd opgezonden, waar de misdrijven zijn gepleegd. Voor nader onderzoek is ook zekere Hedin in arrest gesteld. Deze wordt verdacht van poging tot doodslag, subsidiair zware mishandeling, gepleegd op Go Djoe Kok te Rangkah alhier.