DE INDISCH COURANT 22 NOV. 1922

Ernstig relletje.

Zaterdagavond j.l. drongen drie Bataksche militairen met geweld eene woning binnen. Twee der geweldenaars werden door een twee-tal politie-op-zieners en een hoofdagent gegrepen. Naar aanleiding daarvan ontstond gisterenavond een ernstig relletje. De hoofdagent Wolf werd door circa 50 Batakkers omsingeld en aangevallen. Wolf verdedigde zich wanhopig, on ontsnapte, na een der belhamels neder geslagen te hebben en na zelfs 3 messteken in het achterhoofd en twee zware slagen te hebben opgeloopen. De militairen zetten den hoofdagent achterna. Wolf zag kans in een passeerende auto van den heer B. uit Tjebongan te springen en loste vanuit de auto een 2-tal revolverschoten in de lucht. Hij bereikte zoodoende het politiebureau. De Mataram meldt nog: alle militairen zijn geconsigneerd en het onderzoek wordt voortgezet; tot nu toe echter zonder resultaat. De toestand van Wolf is niet ernstig.