DE SUMATRA POST 25 JAN. 1904

Malang, een onderaardsch paleis.

Uit Malang wordt door den heer de Waal aan de dagbladen geseind dat er een onderaardsch Hindoepaleis is gevonden te Kembar nabij Singosari.

Weltevreden.
Corn.- Gentis is overgebracht naar de centrale gevangenis. Gratie is ham geweigerd.

Diefstal te Semarang.
Te Semarang heefteen geheimzinnige diefstal plaatsgehad in de Bazar.

Djokja, het kas-tekort te Djokja.
De instructie in de zaak van den commies Smith te Djokja is gesloten.

BATAVIAASCH NIEUWSBLAD 25 JAN. 1939 - Faillisementen uitgesproken.
Door den Raad van Justitie te Semarang bij vonnis ddo. 20 Januari 1939 : Henry Oltmans en echtgenoote te Semarang. T.W.A. Winowattan te Jogjakarta. Lira Keng Slang, koopman te Tegal (Bandjaranjar). te Poerwokerto.