HET NIEUWS VAN DEN DAG 25 FEB. 1939

Het nieuwste: Kunstmatige wenkbrauwen.

Sinds eenigen tijd gelden afgeschreven wenkbrauwen als zeer onmodern en onelegant. Maar wenkbrauwen, die jarenlang afgeschoren werden, zooals de mode dat voorschreef, zijn niet zoo snel weer aangegroeid. En plotseling eischt de mode niet alleen wenkbrauwen, maar zelfs zware wenkbrauwen. Zoo ziet men dan op het oogenblik in Hollywood overal dames met bijzonder borstelige wenkbrauwen, die evenals de kunstmatige oogharen met Arabisch gom. opgeplakt worden.