DE INDISCHE COURANT 25 NOV. 1929

Automobilisme.

Weer een nieuwe uitgave van de J.M.C. Deze week verscheen de door het hoofdkantoor der J. M. C. samengestelde en uitgegeven kaart van Zuid-Sumatra, welke aansluit op die van Noord-Sumatra, zoodat thans ook van dat eiland, met de onlangs verschenen afstandstabellen, complete gegevens verkrijgbaar zijn. Op de nieuwe kaart zijn, behalve de hoofdwegen, binnenwegen, wegen alleen in den drogen tijd berijdbaar, passanggrahans, bergen, rivieren etc, ook de bootverbindingen aangegeven. De leden op Sumatra, Banka, Nias en P. Wen ontvangen de kaart gratis. Voor de leden buiten die eilanden is de kaart tegen betaling verkrijgbaar. De J.M.C. stelt zich voor, geleidelijk van alle eilanden, waar het autoverkeer zich ontwikkelt, onder meer volledige kaarten en afstandstabellen te doen verschijnen, hetgeen in dit land van tallooze overplaatsingen voor iederen automobilist en motorwielrijder van groot belang moet worden geacht.