DE INDISCHE COURANT 26 NOV. 1927

Tegen het rampokken, Padang.

In verband met de, in de laatste dagen voorgekomen, rampokpartijen in het Priamansche, zijn twee brigades militairen uit Padang-Pandj mg voor machtsvertoon derwaarts gezonden.

Op studiereis.
Bij de hoofden van gewestelijk bestuur op Sumatra en Borneo werd ingeleid de heer Seiïchiro Nukajima, één der consuls-generaal van Japan, die met nog twee andere personen in opdracht van de Japansche regeering, een studiereis gaat maken over even bedoelde eilanden voor bestudeering van de algemeene economische toestanden aldaar.