De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 28 JAN 1902

Semarang, afgeloopen etmaal.

Regenval 0.6 m. M. Thermometerstand. Maximum 84 gr. Fahr. Minimum 76 gr. Fahr.

Loon naar werken.
Kasan, een beruchte dief afkomstig van de dessa Boeloesan, en zijn collega en dessagenoot Sidem waren van nacht bezig om bij den inlander Paimin van Peterongan hun inbrekers-beroep uit te oefenen, toen zij door den bewoner werden opgemerkt. Deze sloop ongemerkt uit zijn woning en riep het geheele kampongvolk bij elkaar. In minder dan geen tijd werd het edele tweetal omsingeld en aangevallen met stokken en knuppels. Sidem wist te ontsnappen, Kasan daarentegen kreeg zoon duchtig pakslaag, dat hij met een gebroken arm en badende in zijn bloed meer dood dan levend naar het stadsverband werd vervoerd. Ongeveer te 11 1/2ure werd Sidem door den politie-opziener van Djomblang geknipt. Voor den djaksa gebracht was hij in volle confessie.