De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 29 JAN 1902

Verzekering tegen echtscheiding.

Misschien is het een canard die ik over Indië loslaat, zoo schrijft men ons uit Nederland, maar ik vermeen toch te moeten mededeelen, dat men vertelt dat een nieuwe maatschappij zal worden opgericht die zich ten doel stelt tegen echtscheiding te verzekeren. Verloofden en jonggehuwden zullen zich bij die onderneming de uitbetaling kunnen verzekeren van de onkosten die aan een scheidingsproces zijn verbonden en ook, als ze dat willen, een zeker bedrag per jaar of in eens kunnen doen uitkeeren aan de beide, vooruit vast te stellen partijen. Hoe ouder gehuwd men toetreedt, hoe meer waarborgen en conditiën de maatschappij zal vorderen, ten einde te voorkomen dat menschen die zich heden verzekeren, morgen gaan scheiden. Certificaten van echtelijk geluk zullen ook moeten worden geproduceerd.