HET NIEUWSBLAD VOOR SUMATRA 29 FEB. 1952 (Schrikkeldag)

Voor de persvrijheid.

Voor de persvrijheid Op initiatief van de dagbladen Merdeka, Pedoman, Abadi en Indonesia-Raya werd Dinsdag in Djakarta een comité voor Indonesië gevormd van het "International Press Institute". Leden van dit comité zijn de heren Mochtar Lubis (Indonesia-Raya) als voorzitter, S. Tasrif (Abadi) als secretaris, B. M. Diah (Merdeka) als penningmeester en Rosihan Anwar doman) als commissaris.

Opleidingscentrum aan universiteit van Malakka
De Universiteit van Malakka is thans door de "West Pacific Region" van de World Health Organisation" (de wereldgezondheidsorganisatie) aanvaard als een geschikt trainingscentrum voor personeel van burgerlijke gezondheidsdiensten, zo meldt de Britse voorlichtingsdienst te Djakarta.