DE INDISCHE COURANT 29 NOV. 1933

Het "Noodlottig schot".

Moord of ... schuldmisdrijf ? Onze correspondent in Toeloengagoeng meldde gisteren, reeds; dat de politie-inspecteur T.J. v.d. K. 30 November voor den Raad van Justitie alhier moet verschijnen in verband met het schot uit zijn revolver, op 7 Juli, dat een einde maakte aan het leven van zijn huishoudster. De correspondent doelde er reeds op, dat de officier van Justitie het feit ernstiger stelde dan als een geval van dood door schuld. Thans ontvingen wij de dagvaarding, en daaruit blijkt, dat aan T.J. v.d. K. primair is ten laste gelegd, "moord", en subsidiair: het aan zijn schuld den dood van een ander te wijten hebben. De openbare behandeling begint morgen om half negen.