DE INDISCHE COURANT 30 JAN. 1934

Batvia Up-to-date en ......

Zoo mogelijk binnen vier en uiterlijk binnen zes jaar zal de straatverlichting in Batavia up-to-date zijn, waardoor de kosten van f 140.000 tot f 200.000 per jaar zullen stijgen. Dit deelde burgemeester Voorneman mede in de vergadering van den gemeenteraad, die gisteravond de begrootingsbesprekingen voortzette en hedenavond zal beëindigen.

Kendal, verkeersstremming.
Ten gevolge van de regens is de tramverbinding Kendal - Semarang verbroken. De groote postweg bij Kaliwoengoe stond hedenmorgen 1/2 meter onder water. Bij Weleri is de weg Weleri - Soekoredjo ten deele weggeslagen.