DE VRIJE PERS 30 NOV. 1954

Opleiding T.T. koeriers.

Sedert de opening heeft de Opleidingsschool voor Territoriale koeriers te Malang in Juli 1951 tot nu toe in totaal 13 lichtingen afgeleverd, omvattende in totaal 1066 afgestudeerden, te weten 902 personen van het Vde Tcrritoruim, 30 personen van hot hoofdkwartier te Djakarta en 134 personen van het VIII-fet e Territorium. Verder, zijn er lot nu toe 127 officieren van het Vde Territorium, die dc Applicatie Cursus in Tjjmahi hebben gevolgd.

Efficiency bij verkeerspolitie.
Vanmorgen hield adj. commissaris Soenarjo een persconferentie over de vele wijzigingen in het beleid van de Verkeerspolitie van de residentie Surabaja. Hij verklaarde o.m., dat deze wijzigingen ten doel hebben de nodige efficiency te brengen in de afhandeling van rijbewijsaanvragen en rijbewijsvernieuwingen en tevens om het publiek op te voeden.