DE INDISCHE COURANT 24 APR. 1922
DE INDISCHE COURANT 24 APR. 1922

Bandung, ernstig Spoorwegongeluk.

Gistermiddag kwam een binnenkomende trein in botsing met een stilstaanden gemengden trein op het emplacement te Leles tengevolge van een verkeerden wisselstand. De bagagewagen en drie andere rijtuigen schoven in elkaar, waardoor een remmer en een oudgediende bekneld raakten en op slag dood waren. Een anderen remmer werd de borstkas ingedrukt, waardoor hij doodelijk gekwetst werd. Verder zijn er twee zwaar en negen licht gewonden. Spoedig was een hulptrein uit Tjibatoe ter plaatse, evenals het burgerlijk bestuur uit Garoet en de spoorwegautoriteiten. Deze laatsten stelden een minutieus onderzoek in, om vast te stellen, wien in deze de schuld treft. Ofschoon de hoofdlijn vrijbleef, was het verkeer Zondag geheel ontwricht.