NIEUWS VAN DEN DAG 20 SEPT. 1934
NIEUWS VAN DEN DAG 20 SEPT. 1934

De Japansche Mededinger.

Er is in Indië al heel wat te doen geweest over de scheepjes in de wilde vaart, welke, zoo het heette, ernstig nadeel berokkenden aan de K. P. M., omdat zij tegen lage tarieven gingen vervoeren. Tot die scheepjes in de wilde vaart behoort ook het Japansche vaartuig Daiitchitora Maru dat reeds vier jaar in de Indische wateren naar vrachtjes zoekt. Tot voor kort zwierf het schip hoofdzakelijk in de wateren rond Makasser, maar thans is de belangstelling van dit wilde schip ook gericht op de havens van Java. Zoo heeft het reeds Soerabaja en Priok aangedaan. Er komt dus ook Japansche concurrentie in de wilde kust-vaart!

De zittingsdagen voor het Consultatiebureau zijn gewijzigd en wel in verband met het vertrek van enkele medewerkers benevens het terugtrekken van enkele andere heeren. Voorloopig zal tot nader bericht alleen op Woensdag-avond zitting worden gehouden.