BATAVIAAS NIEUWSBLAD 9 JULI 1927
BATAVIAAS NIEUWSBLAD 9 JULI 1927

Rijwielen en Motorrijwielen
KIE TIAM GOAN. Asemka 24. Tel. Nos. 533 & 1683 BATAVIA. Afd. Rijwielen en Motorrijwielen. REPARATIES VAN ALLE MERKEN MOTORRIJWIELEN. vlug werk gegarandeerd. BILLIJKE PRIJZEN.

TECHNISCHE FIRMA VRAAGT
voor haar verkoop-afdeeling ELECTROTECHNICUS met Indische ervaring. Sollicitaties onder het No. 15571 Bat. Nieuwsblad.

DAM- en SCHAAKBORDEN
Van f 8. - tot f 5. - SCHAAKFIGUREN van f 3.75, f 5.75 tot f 6.50 DAMSCHIJVEN van f 1.25, f 1.50 tot f 2.-- FIRMA NAM BIE. PASAR BAROE No. 75 WELTEVREDEN.