DE SUMATRA POST 3 JUNI 1932
DE SUMATRA POST 3 JUNI 1932

Ambachtsschool te Padang.
De gemeenteraad besloot tot oprichting van een ambachtsschool. De voertaal is Nederlandsch. Voorloopig zijn er 30 leerlingen afkomstig van de E.L.S. de H.I.S. en de H.C.S.

Spreekuur van de Gouveneur
Wegens zijn reis naar Asahan is de Gouverneur verhinderd Dinsdag en Vrijdag aanstaande spreekuur te houden. De gouverneur vertrekt 4 Juni en keert 13 Juni te Medan terug.