DE INDISCHE COURANT 20 JUNI 1934
DE INDISCHE COURANT 20 JUNI 1934

Leger en vloot.
Lombok-herdenking, Bandoeng. Het hoofdbestuur van de Vereeniging van Europeesche mindere militairen is voornemens op 31 Augustus te Bandoeng een herdenkingsavond te organiseeren in verband met de verovering van Lombok, veertig jaren geleden. Tot dit doel zal geld ingezameld worden, terwijl alle deelnemers aan deze expeditie worden uitgenoodigd, naam en adres op te geven aan het secretariaat van bovengenoemde vereeniging, Djalan Kasim 3 te Bandoeng.