HET NIEUWS VAN DEN DAG 20 AUGUSTUS 1912
HET NIEUWS VAN DEN DAG 20 AUGUSTUS 1912

De nationale Batafsche petroleum Maatschappij.

De verjaardag van de koningin-Moeder is te Palembang in alle stilte voorbijgegaan, - schrijft ee corr. aan het Soer. hbl. De gouvernementsbureau en handelshuisen waren gesloten en 's avonds was er een dansavond in de sociëteit. De Bataafsche werkte evenwel met noeste vlijt door, iets waar niemand - selfs onder het meest Christelijk opperbestuur - iets over zeggen kan. Maar we is het vreemd, dat King Edwards dood en de kroning van George voor de Bataafse in Nederlandsch-Indië aanleiding waren om den boel te sluiten. Dat komt vanwege 't Hoofdbureau in Londen, weet u; maar 't doet tooh een beetje vreemd aan. Vooral, wanneer er dan, sooals te Palembang, geen één of misschien een enkele Engelschman in dienst der Bataafse is.

Cholera te Semarang.
Zaterdag en Zondag kwamen, volgens een telegram aan de Java bode, te Semarang vijf coholeragevallen voor.