Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19283581 Bezoekers

 38 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Moederland Vaderland - 2

1946.

1-1-1946.

Een nieuw begin. Wat zal dit jaar ons brengen?
's Avonds in het zaaltje een “Soirée variée” met dansen na. Heel leuk!

Roelie en ik werken geregeld in de ziekenzaal (eigenlijk kerkzaal) en verdienen f 30,- per dag. Het is prettig en geen moeilijk werk.

Ik schreef een brief aan Linde, Roelie aan Willeke en Heleen aan Clara.(nichten).

8-1-1946.

Op 5 Januari kreeg ik 's avonds koorts, waarschijnlijk een griepje. Jammer, want daardoor kon ik niet naar de ziekenzaal. Daar werken we samen met zr. de Groot,

Burghart en van de Poels. Alleen nog middagdienst.

Juffrouw Wessels heeft Latijnse en Griekse boeken voor me kunnen krijgen. Zij gaat mij Franse les geven. Ik lees nu een Engels boek: “Ann is an idiot”. Heel spannend!

Van de Jap, die in “Beatrix” zat, kregen we groene gordijnen. Daar worden nu jasjur ken van gemaakt. Die van mam en mij zijn al af. Mevrouw Zwaan (9 kinderen) maakte er voor mij een Engelse muts bij. Pappie behandelde haar kinderen, toen ze ziek waren . Uit dankbaar-heid stuurden ze een mand vol vruchten. Echt aardig!

Nu zijn er Chinezen in “Beatrix”, die het gelukkig goed onderhouden. Laatst bracht één van hen ons allerlei groente.

De familie Ensering woont nog steeds op de Lembangweg en mevrouw Marzynski zit ook nog in haar eigen huis. Solveig Polner, mijn lyceumvriendin, woont nu in Van Neckstraat 6. Het is nu gelukkig overal rustig.

Een paar dagen weer een brief van oma en tante Willie gekregen. Oma is een beetje ziek en hoest nogal.
We hebben nieuwe schoenen hard nodig.

4 – 5 Februari.

Nachtdienst met Roelie samen. Het was zo rustig, dat we om de beurt even konden slapen. De vorige maand hebben we met dit verpleegwerk f 1420,- verdiend, een he le stapel bankbil-jetten! Ze zijn niet veel waard.

Op 31 Januari hadden we een gecostumeerd bal: Pappie als verpleegster won een zilveren soeplepel, mam als bakker, Louk Woortman als dokter (prijs: een lepel en vork), Roelie als zigeunerin, Heleen als een Parijse Apache, haar vriendin Gertie Nijhoff als oma en ik als vliegenier. Er waren veel aardige costuums. Hoewel ik niet goed dansen kan, heb ik het toch gedaan met een soldaat van het vreemdelingenle gioen ( Rob P.). We kregen koffie en sand-wiches.

's Morgens was er feest bij de Jaarbeurs voor alle schoolkinderen met spelletjes, wedstrijden met hindernissen en allerlei lekkers. Friso en Paul genoten.

's Middags hier een poppenkast en voor iedereen een taartje, ook op de ziekenzaal. We krijgen nu geregeld wittebrood en van allerlei blikjes: knakworstjes, boter, jam,

corned beef, peren, melk, pork sausage, margarine, chocola en zuurtjes. We genieten er enorm van.

In Bandoeng is het nu rustig. We wachten nu in spanning op de besprekingen van dr. van Mook. Batavia is al geheel gezuiverd.

Op Zaterdag, 2 Februari, hebben we de film “Uncensored” gezien over de ondergrondse ac-ties in België en het drukken van “La libre Belgique”. Als voorfilm: “Het snelste vliegtuig van Engeland” en de “Vrede van 11 November 1918 en 1945”, ge-vierd in Londen bij een groot monument.

We schrijven nu geregeld naar Holland en hebben ook alweer post ontvangen. Linde zit in de 6e klas van het Gym en Willeke in de 5e. Wat ver al!

Misschien gaan we naar Zwitserland voor een poosje, want de Baselse Zending heeft daar plaats voor 10 zendingsfamilies. Dat lijkt me wel wat.

Haast al onze ooms deden mee in het illegale werk in Nederland. Tante Martha had Joden in huis. Veel meisjes waren koerierster van de ondergrondse acties. Moedig!.

Oma Willie is weer beter. Mevrouw Zwaan schreef, dat zij en bijna al haar kinderen zeeziek waren en dat de thuisreis nogal akelig was. Linde en Edda schreven, dat ze nu vaak schaats-ten.

Op 17 Januari was het de verjaardag van Prinses Margriet. Er werd een parade ge houden voor de H.B.S. en daarna hees men plechtig de Engelse en Hollandse vlag.
Dan gaat er wel wat door je heen!
Bij de troepen zijn er behalve Gurkha’s ook Sikh’s, grote forse mannen met baarden.
Bij de bewaking van ons klooster zijn er ook een paar. Het grappige is, dat ze voor het slapen gaan hun baard op een touwtje oprollen en dit dan boven op hun hoofd vastknopen.

1-3-1946.

We hebben weer gezwommen in Tjihampelas. Heerlijk! Daarna op bezoek bij tante Nine van der Brug. Richt was weer terug uit Bangkok. Ook Greet van Gogh, Jannie Koper en Els Smits ontmoetten we daar. Els was een stuk dikker en zag er goed uit.

Helaas is haar moeder in het kamp gestorven.

We gingen met de bus en dat was ook bijzonder, want dat hadden we al jaren niet meer ge-daan.

2-3-1946.

Zaterdag. Om half 3 gingen Roelie en ik naar een prachtfilm in de Jaarbeurs: “Tale of two cities” over de Franse revolutie. Heel indrukwekkend.
's Avonds naar een kerkconcert in de Pieterskerk.

Vanaf half Februari ben ik weer op school en ga naar het Lyceum van meneer Overweel in het 15e Bat. Ik zit in klas 3B; met veel vakken ben ik achter, maar met Frans en Engels ben ik voor. Van 1 tot 10 Maart hebben we vacantie. Daarna ga ik misschien naar het Christelijk Lyceum op de Dagoweg, waar ik vroeger ook op was.
Ik heb me opgegeven voor het Gym.
Dinsdag ben ik naar de rythmische gymnastiek van Annie Veer geweest. Dat beviel me reuze goed.

3-3-1946.

Zondag. In de Oosterkerk werd een jeugddienst gehouden. Ds.Woortman had een goede preek over: “Staat pal!” Ik hielp bij de collecte. (f 414,-)
's Avonds werd er gedanst in het zaaltje. Truus en Arie van Selst leren me de passen.

Ook een Engelsman danste met me, maar die doen heel andere passen, wat wel lastig is. Ik kan de Engelsen slecht verstaan, want ze spreken onduidelijk.

5-3-1946.

We beginnen met inpakken. Onze koffers zijn snert. We proberen nog wat spullen uit Tjihapit terug te krijgen.
Ton Woortman kwam even langs. Hij is niet veel veranderd, wel wat ouder geworden.

28-3-1946.

Op het Lyceum kan Heleen naar klas 1F en ik naar klas 3A, Roelie is nog niet ge plaatst. Zuid-Bandoeng is nu vrij gemaakt. Veel gebouwen zijn er door de extremisten verbrand. Er wordt nog wel af en toe geschoten. Een paar dagen geleden (Zondagavond) sloeg vlakbij, schuin achter ons, een mortierbom in de weg. Het was een ontzettende knal! Daarna volgden er nog meer, maar niet zo dichtbij. We schrokken erg. Die nacht waren er in de stad overal branden te zien. Dat was de nacht, dat de extremisten Zuid-Bandoeng moesten verlaten.

In Holland is het nog steeds erg koud, maar toch is tante Willie al aan de schoonmaak be-gonnen. Oom Ben en tante Ank de Ridder, die ook naar Heemstede willen,

hebben net een oproep gekregen voor het schip “Klipfontein”. Morgen vliegen ze naar Bata-via en overmorgen vertrekken ze. Dus wij zullen ook wel gauw gaan.

Pappie staat met dr. van Soest en dr. Schrok boven aan de lijst.

Hettie en Wiem Feith, die in mijn klas zitten, gaan waarschijnlijk als student-corveester (ook naar Heemstede). Verder zijn er: Inge Buyn en Pautje de Vries, Marit

Koopman, Mollie Popken (net weg naar Holland), Hanna Carmenjole, Henny Zon,

Pim Burlage, Jan van de Let (ook al weg), Paul Engel, Hans van Ommen, Otto Lie sendaal, Henk en Cor de Liefde-Meier, Bennie Wijsman en wat Chinese jongens.

Solveig Polner is brutaal in de 5e klas gaan zitten. Ze is verloofd met een Rus en zal trouwen voordat ze naar Australië gaat. In de 4e klas ken ik: Maaike Versloot, Henny en Titi Ens e-ring. Rietje Ensering en Louk Woortman in klas 2D, Hannie en Wim Woortman in de 1e klas. Omdat ik voor de oorlog in de 3e klas zat, kan ik een 3-jarig diploma krijgen. Daarvoor moet ik naar prof. Esbach. In Holland wil ik naar de 4e klas.
Als we op 14 April nog hier zijn, doen Roelie en ik belijdenis bij oom Ot van der Brug in de Oosterkerk. We krijgen daar nu catechisatie voor van ds. Woortman, samen met juffrouw Hamstra en juffrouw van de Zwan. Het zou dan in de jeugddienst gebeuren. Laatst heeft ds. van der Linde (Sybolt) een mooie preek gehouden over Petrus. A.s. Zondag komt ds. Corvi-nius.
We hebben een paar stevige hutkoffers gekregen van mevrouw Wunderink uit Tjihapit. Me-vrouw Oliviera zit al in Batavia. De Krijgers zijn al in Heemstede aange komen. Familie Zwaan zit ook al in Holland en heeft het erg koud.

Ot van der Brug en Henk Offereins zitten op Bali, Ot in de stoottroepen en Henk in de staf. Richt gaat er binnenkort naar toe.

Ik ken mijn Franse lerares (mej. Stempel) nog uit het washok in Solo, waar ze de zieken-huiswas deed. Janneke en Ruth Maier zijn kortgeleden als student-corveester

vertrokken met de “Boschfontein”.

Woutertje kan zo stout en zo grappig zijn. Hij staat ook leuk op de twee familiefoto’s, die er gemaakt zijn. ( voor f 300,- Japans geld!)


Creatie datum: 28/02/2017 12:13
Categorie: - Bosman, Anneke
Pagina gelezen 5974 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië