Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19520020 Bezoekers

 35 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Ahmadyah
Onder de naam “De Ahmadyah-Beweging” is in april 1930 te Jogja op initiatief van een Brits-Indische propagandist een z.g. Bond va Moslims opgericht, met het doel langs vredelievende weg, o.m. door zendingsarbeid en verspreiding van geschriften, propaganda te maken van de Mohammedaanse godsdienst volgens de door de Islam-hervormer Hazrat Mirza  Ghoelam Ahmad (1839-1908) in Hindoestan verkondigde bijzondere leerstellingen.
P.B.

Ahmadyah

Ahmadyah


Creatie datum: 21/03/2017 20:16
Categorie: - A
Pagina gelezen 1380 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië