Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19282932 Bezoekers

 47 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Asahan
I.Onderafd. en afd. van het gouv. Oostk. v. Sum., resp. onder een contr. B.B. en een ass.resident in de hoofdplaats Tandjoengbalai, havenplaats Teloekniboeng.
Beide plaatsen door de spoorlijn met Medan verbonden.
De afdeling Asahan bestaat uit 3 onderafdeelingen: 1. Asahan, 2. Batoebara en 3. Laboehantaboe en telt bijna 334.000 inwoners, waaronder bijna 1400 Europeanen en bijna 24.000 Chinezen.
De onderafdeling Asahan omvat het gelijknamige zelfbesturende landschap
en telt ruim 135.000 inwoners, waaronder bijna 700 Europeanen en 9.500 Chinezen.
II. Het zelfbesturende landschap (Sultanaat) samenvallend met de onderafd. -.
De Europese tabakscultuur heeft plaats gemaakt voor de rubbercultuur omdat klimaat en bodemgesteldheid voor eerstgenoemde cultuur minder geschikt bleken.
Gambircultuur wordt er gedreven door een Zwitserse maatschappij.
Rivieren: rivier van Asahan, afwatering van het Tobameer; Panei en Bila met gemeenschappelijke delta. – ressorteerde onder de Sultan van Siak met wie het Gouv. in 1858 een contract sloot, waarbij de suprematie van het Gouv. werd erkend. - ontkende zijn onderhorigheid aan Siak,
waardoor in 1865 een expeditie.
De sultan van - werd naar Riouw verbannen doch werd in 1885 weer met beperkte bevoegdheid in zijn waardigheid hersteld.

Asahan


Creatie datum: 22/03/2017 15:02
Categorie: - A
Pagina gelezen 1019 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië