Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19283449 Bezoekers

 43 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

De Zeereis van Holland naar Ned. Indië in oorlogstijd.

15 Januari 1918


Aan boord.


Daar wij al laat aan boord kwamen was het aldra bedtijd. De vrouwen gingen allen slapen, vele heren waarbij ook mijn persoon bleven wakker om de eigenaardigheid van het vertrek mee te maken. Het werd onder praten en kennis maken aldra vier uur in de nacht, alles lag op het dek gereed de matrozen waren de lange koude nacht bezig de trossen binnen te halen, de verschillende zeilen te spannen enfin alles zeewaardig te maken, toen opeens een gerucht de ronde deed dat we niet om half vijf in de nacht doch pas de volgende dag in den avond zouden vertrekken. We gingen naar het dek en ja hoor, alle kabels werden weer uitgebracht en om vijf uur lagen we weer even stevig vast als de vorigen dag. Onze familieleden en vele anderen stonden aldus deze nacht in vergeefse    afwachting in alle weer en wind aan de kade te wachten. Wij echter gingen om vijf uur slapen om pas laat in de volgende morgen wakker te worden. De volgende dag was het algemeen onderwerp van bijna elk gesprek de reden waarom we niet vertrokken. Niemand echter wist er iets van doch aller vermoeden was den oorlogtoestand en daarom juist was het redeneren want de een gaf Duitsland de ander Engeland de schuld. Enfin we bleven liggen en ook s'avonds vertrokken we niet. 

Daar opeens komt een kelner de rookzaal binnen en overhandigt ieder een courant. Gretig zochten allen het bericht betreffende de Nieuw Amsterdam en aldra was het ook gevonden. De reden waren..... het slechte weder. Allen moesten we daar hartelijk om lachen want zoiets gebeurde hier voor de eerste keer. Behalve met praten is de dag en de avond voorbij gegaan met het orienteren. Het is lang niet gemakkelijk om voor het eerst op een zeeboot al dadelijk den weg overal heen te weten. Er zijn namelijk vooral op een boot als de Nieuw Amsterdam verschillende zalen op verschillende verdiepingen, meerdere    wandeldekken enz. Daarbij komt nog dat voor de noodhutten een eetkamer en twee zitkamers noodig waren, zodat deze het aantal vermeerderden. Op het volgendee vinden we enige kiekjes welke weliswaar niet van de Nieuw    Amsterdam maar van de "Rotterdam: zijn, doch in hoofdzaak komt alles wel overeen. Ook deze nacht was er kans op vertrek doch allen aan boord gingen naar bed. Onze familie en vele anderen evenwel kwamen in de nacht nog eens aan de kade kijken doch helaas de boot vertrok niet.


Creatie datum: 02/05/2017 14:32
Categorie: - Derks H.A.T.
Pagina gelezen 4917 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië