Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19283411 Bezoekers

 38 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

De Zeereis van Holland naar Ned. Indië in oorlogstijd.

26 Februari  - 8 Maart 1918

San Francisco - 3(zie passagierslijst bldz. 48)

Het was die dag zoo warm, dat veelen zich naar het sloependek begaven om te zonnebaden. De vreugde van dien dag vond zijn slot in een bal s'avonds op het dek en bijna allen ook Jeane en ik dansten er lustig op los. Er werd wat gebruikt doch het werd geen dronkemans boel. 

27 Febr. Weer een warme dag en allen zochten wij onze tropenkleren op dat gaf een luchtig en fleurig aanzien. De geheele dag ging met dekspelen eten, en drinken en vermaak heen, tot laat in de avond.

Velen bleven zelfs op het dek slapen gelegen in stoelen. De zoutwater liefde had velen aangetast. Wij als jong getrouwden hadden daaraan geen behoefte. Wij zagen echter wel veel wat wij in Rotterdam niet zagen en onze gedachten lieten we daarover de vrije loop gaan Beide vriendinnen van Jeane waren vrij correct en met mij erg bevriend. Ik hielp hun met het inpakken de koffers en zij waren mij er zeer dankbaar voor met een lief knipoogje en gezellige handdruk.

28 Febr. In de nacht was het weer omgeslagen, s'morgens gierde de wind over het dek en zweepten regens onder de tentzeilen door. De zee was ruw. Jeane gebruikte haar ontbijt in de eetzaal doch ging daarna weer naar de hut, waarin zij de heele dag doorbracht. Aan dekspelen kon niet worden gedacht. Binnen werd nog wat gedaan aan gewicht heffen doch de meesten doken in een leesboek ergens in gezellige stoel. Het uitzicht op de woelige zee was toch ook wel mooi doch er was niets anders te zien dan water en lucht. De stormlatten werden om de eettafel aangebracht. Ook de volgende dag (1 Mrt.) schommelde de schuit er lustig op los. Jeane was nogal goed, gebruikte althans de maaltijden in de eetzaal. In de middag klaarde het weer wel wat op. Wij zagen heele scholen vliegende vis. Ter grootte van een nieuwe haring en met vleugels al een vleermuis, van door schijnend vel, scheren zij uit het water meestal boven uit een golf en vliegen dan tientallen meters ver. Ook op het dek kwamen ze terecht en al spoedig had er een bemachtigd om te bekijken en te bewaren.

Eindelijk zagen we nu een tegenligger "de Koningin der Nederlanden" kwam ons tegemoet op reis naar Frisco. Wij voeren op vrij groote afstand elkander voorbij. Vanuit Frisco vertrokken we met drie schepen de Vondel en de Kawi na ons en zoveel later dat we die niet meer in het zicht kregen.

2 Maart. Op deze dag heel vroeg in de morgen om 7 uur kwam het land in het zicht. Tot negen uur bleef de afstand nog zeer groot doch allengs werd de landstreep dikker en vertoonden zich de toppen van de bergen. Toen ging het zeer snel steeds werd de aanblik levendiger, bergen en kraters konden we al onderscheiden en overal langs de kust zag je kleine nederzettingen en beweeg. Dat was een mooi uur en om 10 uur lagen we voor de wal. Jeane was ineens beter en binnen half uur wandelden we op de kade in Honolulu; aangegaapt door de inboorlingen want ook voor hun was de aankomst van drie passagiersschepen op dezelfde dag iets bijzonders. Voor het eerst aldus bezochten wij een tropische stad met alle exotische bezienswaardigheden. Een mengeling van rassen van wit geel bruin tot zwart toe. De engelsche taal wordt door veelen gesproken en dus kon je overal terecht. Die dag hebben we dan ook veel gezien. Na de haven volgde de binnenstad met vele groote steenen gebouwen hier en daar afgewisseld door gebouwen in primitieve vorm. Mooie wegen met waaraan aangesloten de meest primitieve wegen; bijna nergens een behoorlijk trottoir alleen voorlangs de winkels en hotels. In de middag maakten we een autotrip de bergen in en passeerden suikerriet velden waar Hawaaise girls als landarbeidsters aan het werk waren en hun liedje onder werk zongen; dus de echte Hawaien song hoorden wij daar en dat klonk inderdaad mooi. s'Avonds in de stad terug gebruiktn we iets in een restaurant en liepen een half uur een bioscoop binnen doch dat was niet veel moois. Dienaangaande waren wij in Amerika een beetje verwend. Vermoeid kwamen we heel laat aan boord de volgende dag in de vroege morgen (3 Mrt.), werden om zes uur de trossen gevierd en begonnen we de groote oversteek naar Japan. Een paar uur genoten we van de mooie uitvaart aldaar en toen lag de wijde zee weer voor ons. Het weer was goed doch de zee woelig maar Jeane hield het die dag toch uit, vele anderen waren echt zeeziek. Wanneer Jeane niet in verwachting geweest was zou zij meer aan dek geweest zijn, want er waren er die veel vlugger onwel waren.

5 maart. Ook deze dag was vrij goed doch Jeane voelde zich niet goed en bleef liever in de hut dus bleven we die dag bij elkaar en werd het erg gezellig. s'Avonds hadden we in een groote club een echte kletsavond. 6 Maart. Ook deze dag gaf mooi weer en veel gezelligheid. De volgende dag (7 Maart) was het weer niet zoo gezellig. s'Morgens was het zoel warm en tegen de middag stak er wind op en volgde een tropische regenbui. Alles zag er toen somber uit. Jeane was na de lunch in de hut gekropen en hield zich onledig met een boek.

8 Maart, Deze dag sloegen wij over want we hadden de klok nu zoo ongeveer 12 uur teruggezet met elke dag een beetje doordat wij Westwaarts dus van de zonsopgang afvoeren. Toch was het voor ons allen moeilijk te realiseren en ieder wist dat toch uit Jules Verne's verhaal van de reis om de wereld in 80 dagen. Wij passeerden toen de 180e breedte graad = 180 graden van Greenwich Oost en West gemeten.


Creatie datum: 03/05/2017 12:26
Categorie: - Derks H.A.T.
Pagina gelezen 4863 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië