Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19476218 Bezoekers

 27 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Bebakening, Kustverlichting en Loodswezen.
Deze ressorteren onder de dienst van scheepvaart.
Met het toezicht zijn belast, tenzij anders is bepaald, de havenmeesters binnen het ressort waarin zij zijn geplaatst.
Een staat van de bebakening in de archipel verschijnt begin van elk jaar in het ,,Bericht aan zeevarenden" te Batavia.
Van de vier bebakeningsschepen doen er drie dienst en is er een als reserveschip opgelegd te Soerabaja.

Eind December 1931 bedroeg het aantal lichtbakens 106, waaronder 37 met acetyleenlicht, 52 met blauw  gaslicht, 2 met vetgaslicht - open - vlam, 11 met gasgloeilicht, met petroleumgloeilicht (Petromax) en 3 met elektrisch licht.

Het aantal te water liggende lichtboeien bedraagt 93, waarvan 1 met acetyleenlicht en de overige met vetgasgloeilicht, terwijl 26 lantaarnboeien uitlagen.
Het voor de lichtboeien en enige bakens benodigde vetgas wordt op de onder genoemde dienst ressorterende gasfabrieken te Soerabaja, Palembang en Belawan gestookt.
In eerstgenoemde fabriek wordt tevens het blauwgas vervaardigd (in 1931 ruim 5800 kg. vloeibaar gas).

Het aantal te water liggende tonnen bedroeg op bovengenoemde datum 328, het aantal bakens 505.
De veel onderhoud eisende tonnen worden geleidelijk door bakens vervangen.
Voorts zijn er 9 loodslichtschepen en 1 onbewaakt lichtschip.
Het aantal bewaakte kustlichten bedroeg 152, waarvan 29 met petroleumlicht, 6 met petroleumgloeilicht, 5 elektrisch, 5 met pharoline en 107 met acetyleenlicht.
Bovendien zijn 0p verschillende reden nog 184 kleine havenlichten (petroleum en elektrisch) aanwezig.
In totaal zijn dus in de archipel 571 kustlichten.
Loodsdiensten zijn gevestigd te Tandjongpriok, Soerabaja, Tjilatjap, Emmahaven, Palembang, Belawan-Deli, Aroebaai, Sambo, Tandjoengoeban (Riouw), Balikbapan, Samarinda, Tarakan en Makasser.
De havenmeesters op deze plaatsen zijn superintendent van het loodswezen.


Creatie datum: 11/05/2017 09:59
Categorie: - B
Pagina gelezen 996 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië