Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19199034 Bezoekers

 3 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Gezondsheidsleer voor den soldaat in de overzeesche gebiedsdeelen

Reinheid / Persoonlijke reinheid

 
  1. Boek
  2. Inleiding / Ziekte oorzaken
  3. Reinheid / Persoonlijke reinheid
  4. Kleding
  5. Luchtverversching / Zinderlijkheid bij voedselbereiding / Dranken
  6. Geest en gewoonte / Gonorrhoe / Rooken / Spuwen / Stoelgang
  7. Tropische omstandigheden en ziektes - 1
  8. Tropische omstandigheden en ziektes - 2
  9. Enkele punten voor de dienst te velden / Slotwoord

REINHEID.
Men moet volkomen reinheid betrachten, voor zichzelf en zijn omgeving. Hierdoor zullen de schakels
van vele der gewone tropenziekten kunnen worden verbroken. Stof, modder en zand zijn op zichzelf niet zoo bijzonder schadelijk, maar wel de bacteriën die in vuil aanwezig kunnen zijn. Door reinheid verwijdert men het vuil en hiermede de ziektekiemen. Werkelijke reinheid (en niet die alleen voor het oog) helpt bij het voorkomen van ziekten. De reinheid is meestal een goede maatstaf om een bataljon te be oordeelen. Een proper( e) compagnie of bataljon is meestal in andere opzichten ook goed, terwijl onzindelijke manschappen toonen, dat zij inefficiënt zijn en slecht gedisciplineerd.

PERSOONLIJKE REINHEID.
Er kan niet genoeg de aandacht op worden gevestigd, hoezeer het voor het leven in de tropen noodig
is, dat een ieder groote zorg besteedt aan de reinheíd van zijn lichaam. Veel ziekten, vooral huidaandoeningen, kunnen hierdoor worden voorkomen. Het is noodzakelijk dagelijks te baden, een zwembad mag niet langer duren dan een half uur (in koud water hoogstens 5 minuten), een schepbad (sirammen) met inbegrip van het inzeepen niet langer dan 10 minuten. Baden met een door inspanning verhit lichaam is nadeelig; men dient dan te wachten tot men wat is afgekoeld. Ook baden direct na de maaltijd is verkeerd. Goed afwrijven met een ruwe handdoek houdt de huid gezond. De handen moeten voor elke maaltijd en na elke stoelgang met zeep worden gewasschen. Verschillende ziekten worden direct overgebracht, doordat voedsel door vuile handen wordt besmet.
De nagels moeten kort en schoon worden gehouden. Krabben van de huid met vuile nagels, in het bijzonder in een warm vochtig klimaat, waar „roode hond” voorkomt, infecteert de huid. Vingernagels moeten rond geknipt worden, nagels van de voet echter bij voorkeur recht, want wanneer zij aan de kant afgeknipt worden, loopt men kans op ingegroeide nagels. Het hoofdhaar moet kort worden gehouden, zoodat de geheele hoofdhuid schoon kan worden gehouden door wasschen en niet alleen het deel, dat beneden de muts zichtbaar is. De voeten moeten worden schoongehouden door veelvuldig was schen en door zorg voor de sokken, wil' men ze voor
de marschen in conditie houden. De geheele voet, speciaal tusschen de teenen, moet dan zorgvuldig worden afgedroogd, anders wordt de huid vochtig en ruikt onaangenaam en er kan gemakkelijk infectie optreden. Na het drogen van de voeten is poederen met talk aan te bevelen.

Zorg voor de tanden. Men kan niet verwachten gezond te blijven, wanneer de tanden en het tandvleesch niet gezond zijn. Dit bereikt men hoofdzakelijk door dagelijksche reiniging met een eigen, goede, schoone tandenborstel en goede tandpasta. Het borstelen kan men het best ’s avonds doen vlak voor het naar bed gaan. Het is aan te bevelen de tanden te schuieren in de richting van het tandvleesch naar de tanden, zoowel aan de buiten- als aan de binnenzijde. Een slecht gebit kan spijsverteringstoornissen veroorzaken, verder rheumatiek, gewrichtsziekten en andere kwalen. Het werk van het gebit is het voedsel te kauwen en het klaar te maken voor de vertering. Met een slecht gebit geschiedt dit kauwen onvoldoende en veel van de waarde van het voedsel gaat verloren. Houd Uw tanden dus rein en meld U met rotte of pijnlijke kiezen zoo spoedig mogelijk bij den tandarts.  Ook wanneer aan het gebit oogenschijnlijk niets mankeert, is het gewenscht zich 2 x per jaar ter contrôle bij den tandarts te melden.


Creatie datum: 17/05/2017 13:01
Categorie: - G
Pagina gelezen 1044 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië