Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19199037 Bezoekers

 6 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Gezondsheidsleer voor den soldaat in de overzeesche gebiedsdeelen

Enkele punten voor de dienst te velden / Slotwoord

 
  1. Boek
  2. Inleiding / Ziekte oorzaken
  3. Reinheid / Persoonlijke reinheid
  4. Kleding
  5. Luchtverversching / Zinderlijkheid bij voedselbereiding / Dranken
  6. Geest en gewoonte / Gonorrhoe / Rooken / Spuwen / Stoelgang
  7. Tropische omstandigheden en ziektes - 1
  8. Tropische omstandigheden en ziektes - 2
  9. Enkele punten voor de dienst te velden / Slotwoord

ENKELE PUNTEN VOOR DE DIENST TE VELDE.

De omstandigheden zijn primitief en iedere man moet medewerken om de hygiënische toestand van zijn eenheid op een hoog peil te houden. Tropische ziekten komen vaak plotseling op en verloopen snel; zij veroorzaken meer nadeel dan vijandelijke actie; zij zijn echter voor het grootste deel te voorkomen. W a t e r. Drink geen onbehandeld of ongekeurd water, zelfs niet bij groote dorst. Kook het water en drink het in de vorm van thee. Houd Uw veld flesch schoon en vul haar met goed drinkwater of slappe thee. Drink haar niet ineens leeg, wanneer U niet onmiddellijk gelegenheid hebt om haar weer te vullen. Het kan zijn, dat U langer met Uw drinken moet doen, dan U gerekend hebt.
Sokken en schoenen verdienen alle aandacht. Hoe moeilijk de omstandigheden ook mogen worden, tracht hun steeds eens per dag de zorg te geven, die zij noodig hebben. Het verdient aanbeveling vóór een marsch wat talkpoeder in 'de sokken te strooien.

Latrines.

Wanneer éen man de grond bij een kamp met urine of ontlasting bevuilt, zou dit er misschien niet zoo erg op aankomen, maar wanneer iedereen er zoo over denkt en daarnaar handelt, zullen zulke onhygiënische methoden ongetwijfeld leiden tot ziekte. Urineer niet op de grond rond het kamp, er moeten daarvoor bestemde kuilen worden gemaakt. Gebruik niet de dichtstbijzijnde greppel of een boschje als W.C. Een eenvoudige latrine moet worden gemaakt en de gedeponeerde ontlasting, eveneens eventueel gebruikt papier, worde met aarde bedekt.

Afval

Moet men niet op de eerste de beste plaats neergooien; het moet zooveel mogelijk worden verbrand. Wat niet verbrand kan worden, moet worden begraven in een diepe put. Men stelle zich op de hoogte van de eenvoudige technische methoden om hygiënische moeilijkheden op te lossen en late niet na ze te gebruiken.

SLOTWOORD.

Bij de dienst in de tropen kan ziekte ons in ernstiger mate bedreigen dan in Europa en bij slechte hygiënische toestanden meer slachtoffers maken dan welke wapenstrijd ook. Wii moeten ons tegen dezen onzen grootsten vijand wapenen en oefenen; alleen dan kan hij worden overwonnen, zoodat wij ons ten volle aan andere taken zullen kunnen wijden.


Creatie datum: 17/05/2017 13:32
Categorie: - G
Pagina gelezen 1062 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië