Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19434325 Bezoekers

 9 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

IJkwezen.
De dienst van het IJkwezen onder het hoofd van dien dienst is gevestigd te Bandoeng en ressorteert onder het departement van economische zaken. De verplichte ijk en herijk van maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen en de daarmede gepaard gaande geleidelijke invoering van het metrieke stelsel is nog niet in geheel Ned.-Indië ingevoerd. Het ijkgebied omvat Java (met uitzondering van de residentie Probolinggo en de regentschappen Djember en Banjoewangi van de residentie Besoeki), het voornaamste deel van het gouvernement Celebes en Onderhoorigheden, van de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo en van het eiland Sumatra (de gewesten lampongsche districten, Palembang, Djambi, Oostkust van Sumatra, Tapanoeli, de onderafdeeling Padang en eenige afdeelings- en onderafdeelings hoofdplaatsen der residentie Sumatra's Westkust), de onderafdeeling Manado der residentie Manado en de gemeente Amboina der residentie der Molukken. Doordat de inhoudsmaten op straat of markt of in de waroeng zijn vrijgesteld van den verplichten herijk is het aantal inheemsche handelaren dat met den dienst in aanraking komt gering.


Creatie datum: 07/06/2017 23:13
Categorie: - Y
Pagina gelezen 952 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië