Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19476127 Bezoekers

 25 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Zamelrecht.
Hieronder verstaat men het recht om bosohproducten en andere in het wild groeiende voortbrengselen van grond en water te zamelen. Het is duidelijk dat dit zamelrecht evenals het jachtrecht (zie onder Jacht) inhaerent is aan het beschikkingsrecht (zie aldaar) van grond en water. Waar dit recht (behoudens het domeinrecht van den staat) veelal wordt uitgeoefend door de inlandsche rechtsgemeenschappen, mogen de tot die gemeenschap behoorende personen binnen het territoir dier rechtsgemeenschap vrijelijk zamelen, terwijl anderen daarvoor vergunning behoeven en een gedeelte van het gezamelde als recognitie moeten afstaan. Zie ook onder Ontginningsrecht en slot Inlandsche grondrechten onder Grond (Rechten op den).


Creatie datum: 09/06/2017 14:09
Categorie: - Z
Pagina gelezen 919 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië