Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19476174 Bezoekers

 11 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Ziekenhuiswezen: Gouvernements Burgerlijke Ziekeninrichtingen zijn gevestigd:
 

  1. in de inspectie West-Java te Bandoeng (K.W. Gasthuis voor Ooglijders) Koeningan, Madjalengka, Pandeglang, Serang, Soemedang, Tangerang, Tjiamis en Tjiandjoer;
  2. in de inspectie Midden-Java, te Ambarawa, Demak, Japara, Kendal, Pati, Pekalongan, Pemalang, Rembang, Temanggoeng, Tjilatjap en Wonosobo;
  3. in de inspectie Oost-Java, te Bangil, Banjoewangi, Bangkalan, Bangli, Blitar, Bondowoso, Djember, Djombang, Denpasar, Grissee, Kediri, Kraksaän, Loemadjang, Madioen, Malang, Mataram, Modjokerto, Ngandjoek, Ngawi, Paree, Patjitjan, Ponorogo, Praja, Probolinggo, Sampan, Sidoardjo. Selong, Singaradja, Sitoebondo, Soemenep, Toeban en Toeloengagoeng;
  4. in de inspectie Sumatra's Westkust, te Kajoetanam en Solok;
  5. in de inspectie Noord-Sumatra, te Bengkalis, Loeboek-Pakam, Medan (vrouwenhospitaal), Goenoeng Sitoli, Padang Sidempoean, Penjaboengan, Sibolga, Sidikalang, Telok Dalam en Tandjoengpinang;
  6. in de inspectie Zuid-Sumatra, te Benkoelen en Lahat;
  7. in de inspectie Borneo (Z. en O. afdeeling), te Amoentai, Moeara Teweh, Kandangan en Poeroektj ahoe;
  8. in de inspectie Oost-Archipel, te Bonthain, Manado, Gorontalo, Merauke en Ternate.

Creatie datum: 09/06/2017 14:57
Categorie: - Z
Pagina gelezen 1031 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië