Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19433718 Bezoekers

 7 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Zout.
Het zoutmonopolie werd tijdens het Engelsch tusschenbestuur onder Raffles in 1813 ingevoerd. Voordien werden de zoutpannen door de regeering aan Chineezen verpacht, die het zout met woekerwinst verkochten aan de bevolking. Dit monopolie dat het Land meer voordeel en de bevolking goedkooper zout gaf is, met geleidelijke uitbreiding van het monopoliegebied, tot op heden gehandhaafd. De dienst der zoutregie welke het zoutmonopolie uitoefende werd 1 Januari 1931 samengevoegd met dien der opiumregie tot een onder het departement van financiën ressorteerenden nieuwen dienst, „de opium- en zoutregie". Aanmaak van zout, anders dan met vergunning der regeering en ten behoeve van het Land, alsmede de invoer van zout binnen het monopoliegebied is verboden. Het zout der regie wordt verkregen door:

 

  1. aankoop van het door de bevolking in vrijen arbeid gewonnen zout in de zoutlanden bij Soemenep, Pamekasan en Sampang (bevolkingslanden) op Madoera;
  2. winning in eigen beheer in de zoutlanden bij Nembakor-West, Grissee en Gersik Poetih (gouvernementslanden). Te Kalianget en te Krampon op Madoera zijn gouvernementsfabrieken die het losse zout voor de verstrekking briketteeren en verpakken (tot wering van misbruiken bij het verstrekken van los zout aan de bevolking). De verkoop en het vervoer van het regiezout heeft - behalve in de provincies West-, Midden- en Oost-Java, waar de verkoop is overgedragen aan de provinciale zoutbedrijven in die provincies - door of vanwege den genoemden dienst plaats. Het monopoliegebied omvat Java en Madoera, Tapanoeli, Sumatra's Westkust, Benkoelen, Lampongsche districten, Palembang, Djambi, Bangka en Billiton, de afdeeling Bengkalis der Oostkust van Sumatra en Borneo.

Creatie datum: 09/06/2017 15:13
Categorie: - Z
Pagina gelezen 910 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië