Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19436096 Bezoekers

 13 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Zwaluwen
(Mal. boeroeng lajanglajang, Jav. walet). Van deze familie zijn enkele soorten in Indië inheemsch, o.a. de Javaansche boerenzwaluw. De Nederlandsche boerenzwaluw en de huiszwaluw overwinteren er in grooten getale. De zwaluwen behooren tot de orde der zangvogels; de gierzwaluwen (zie aldaar) vormen een afzonderlijke familie der scharrelaars.


Creatie datum: 09/06/2017 15:27
Categorie: Index encyclopedie - Z
Pagina gelezen 742 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië