Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19433706 Bezoekers

 8 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Wantsen (J av., Mal. Walang)
zijn ongelijkvleugelige insecten, die zoowel op het land als op en in het water leven. Zij komen in den archipel in grote verscheidenheid voor. Onder de platte, brede schildwantsen komen fraai gekleurde soorten voor. Bekend zijn de voor de rijst zeer schadelijke groene en de bruine rijstwants, die door vochtafscheiding een zeer onaangename reuk verspreiden, evenals de gewone rijstwants (Jav., Mal. walang sangit) die lang en smal is. Van gelijken vorm is de voor de thee-, cacao- en kinaplanten evenzeer schadelijke theewants.

Tot de roofwantsen behoren de algemeen bekende bedwants of weegluis (Mal. koetoe boesoek) en de bruingestreepte roofwants, die zich eveneens met mensenbloed voedt; de steek van de laatste is zeer pijnlijk.

Tot de waterwantsen behoren de reuzenwants, die bijna 1 dm. lang wordt en die zelfs kleine vissen en kikkers aanvalt. Het wijfje van de Indische waterwants hecht haar eitjes op den rug van het mannetje vast. Bekend zijn ook de ruggezwemmers of bootsmannetjes.

Op het water leven de langpootige waterloopers of schaatsenrijders en de zeeloopers.


Creatie datum: 14/06/2017 22:36
Categorie: - W
Pagina gelezen 940 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië