Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18650897 Bezoekers

 7 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Weven.
De oorspronkelijke kleding van de inheemse bevolking zal wel zijn vervaardigd uit geklopte boomschors, een proces dat allerwegen in de archipel bekend is en nog toepassing vindt bij de Toradja's van Midden-Celebes en op Halmahera. Deze kleding is echter zeer onsterk. Een overgang tot het weven zal zijn geweest het vlechtwerk, terwijl ten slotte de verder doorgevoerde verwerking van het plantaardig materiaal geleid zal hebben tot het weven van de vezels, die van de daartoe geëigende grondstof overbleven. De grondstof leverde de natuur bij gering verbruik in voldoende mate, zonder dat tot speciale aanplant van vezelgewassen behoefde te worden overgegaan. De weefindustrie was en is in het algemeen gebleven huisvlijt; de producten werden vervaardigd voor eigen gebruik. De volgende fase in de vezelweverij was de schering van vezel- en de inslag van katoendraad. De vervaardiging van de katoendraad uit het katoen (Mal. kapas) vereist meer tijd en techniek. De draad moest worden gesponnen en daarna geschoren. Voor het ikatten van de schering zie onder Ikatten. Daarna kan worden begonnen met het eigenlijke weven. Zoowel voor het spinnen als voor het weven waren de toestellen zeer primitief. Tegenwoordig gebruikt men nagenoeg algemeen de in Europa gesponnen gekleurde garens. Voor de verbetering van de weeftoestellen heeft men zich van overheidswege veel moeite getroost. Hoewel de voordelen, verbonden aan het gebruik van moderne toestellen algemeen wordt ingezien, is de aanschaffingsprijs meestal te hoog voor de vervaardiging van kleding als huisvlijt. Waar de moeilijke huidige omstandigheden veelal een beletsel waren voor het kopen van geïmporteerde textiele goederen, werd het weven in huisvlijt op het ouderwets getouw door velen weer ter hand genomen. Duizenden primitieve weeftoestellen van het inheemse type, waarmede per dag slechts een geringe en weinig lonende productie kan worden verkregen, werden weer in gebruik genomen, terwijl de verspinning van de in toenemende mate aangeplante katoen ten dele de garens verschafte, welke bij dit primitieve weven worden gebruikt. Toch steeg de import van garens in Java en Madoera nog in 1931; op de buitengewesten daalde zij in dat jaar echter vrij aanzienlijk. Niettemin maakte de textielnijverheid, uitgeoefend met moderne getouwen de laatste jaren belangrijke vorderingen. Door den hogen aanschaffingsprijs had deze toepassing meer in bedrijfsvorm plaats.

Onderscheidene inheemse verenigingen richtten weefscholen op, waarvan de leiding meestal berustte bij personen die onderwijs hebben genoten aan de textielinrichting te Bandoeng, die hun ook in de praktijk nadere voorlichting verschaft. (Zie ook onder Industrie).

De weefindustrie vindt toepassing in de gehelen archipel. De producten zijn soms ware prachtstukken. Fraaie ikat weefsels worden vervaardigd in den Timor archipel (vooral in Oost-Soemba), door de Dajaks, de Bataks, de Atjehers. Palembang, Bali, Gresik leveren zeer fraaie doeken met geikatten inslag. Bekend en gezocht zijn ook de goud- en zilverweefsels der Padangsche Bovenlanden, van Atjeh en Zuid-Celebes.


Creatie datum: 15/06/2017 00:12
Categorie: - W
Pagina gelezen 658 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië