Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19434324 Bezoekers

 8 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Wilken (Dr. George Alexander),
geboren te Manado 13 Maart 1847, overleden te Leiden 1 Juli 1891, studeerde aan de Indische Instelling te Delft en trad in 1868 in dienst bij het Binnenlands Bestuur. Reeds als ambtenaar ter beschikking te Boeroe legde hij zich toe op de ethologie, de wetenschap waarin hij later beroemd zou worden. Hij diende achtereenvolgens als controleur B.B. in de Minahasa en in Mandailing. Toen hij in 1880 met verlof naar Europa vertrok waren van zijn hand al onderscheidene ethologische studiën verschenen. Van zijn verloftijd maakte hij gebruik zich te bekwamen in het Arabisch, het Sanskriet en de vergelijkende rechtswetenschap. In 1881 werd hij lector aan de Leidsche gemeente-instelling tot opleiding van Indische ambtenaren en in 1884 tot hoogleraar in de letteren en wijsbegeerte te Leiden, na in datzelfde jaar het doctoraat honoris causa in de taal- en letterkunde van den O.-I. Archipel van de Leidse universiteit te hebben bekomen. Het hoogleraarschap bekleedde hij tot zijn dood. Zijn eminente geschriften zijn zeer talrijk. Een voortreffelijke uitgave van al zijn geschriften in 4 delen bezorgde Mr. F. D. E. van Ossenbruggen in 1912.


Creatie datum: 15/06/2017 00:21
Categorie: - W
Pagina gelezen 892 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië