Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19433705 Bezoekers

 7 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Wonosobo,
regentschap, district en onderdistrict met gelijknamige hoofdplaats der residentie (afdeling) Kedoe, provincie Midden-Java. Het regentschap bestaat uit de districten Wonosobo (onderdistricten Wonosobo, Kerteg, Krasak). Garoeng (onderdistricten Garoeng. Kedjadjar, Modjo-tengah), Sapoeran (onderdistricten Sapoeran, Kalikadjar, Kepil) en Ngadisono (onderdistricten Ngadisono, Kaliwiro, Wadaslintang). Het telt ruim 330.000 inwoners, waaronder circa 375 Europeanen en 4400 Chinezen. Door dit ressort loopt van Noord tot Zuid de Kali Serajoe, die op den Goenoeng Prahoe ontspringt. Thee-, rubber- en tabakscultuur zijn hier van belang.


Creatie datum: 15/06/2017 00:25
Categorie: - W
Pagina gelezen 900 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië