Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18354791 Bezoekers

 22 Bezoekers online

Indische culturele agenda / kalender
rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://www.indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Dierenbescherming.

Te Batavia- Centrum is de hoofdzetel van de Ned.-Ind. Vereniging tot bescherming van dieren.
De Indische strafwetgeving kent verschillende bepalingen op deze aangelegenheid betrekking hebbende (art. 302, 340, 406, 544 W.v.S.).
De belangen van den Indische wildstand zijn in een tweetal ordonnanties geregeld:
de dierenbeschermingsordonnantie 1931 met de ter uitvoering daarvan strekkende dierenbeschermingsverordening 1931 en de jachtordonnantie 1931, uitgewerkt in de jachtverordening 1931.
Bij de nieuwe natuurmonumenten- en Wildreservatenordonnantie (Stb. 1932 no. 17) is de mogelijkheid in het leven geroepen om naast de natuurmonumenten ook, ter bescherming van de fauna, z.g. wildreservaten in het leven te roepen.


Creatie datum: 05/09/2017 12:26
Categorie: - D
Pagina gelezen 347 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië