Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19283541 Bezoekers

 42 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Eed.

De eedsaflegging in rechtszaken geschiedt, volgens de Ned.-Indische strafwetgeving (art. 14 Alg. Bep. v. Wetgeving) overeenkomstig de godsdienstige wetten en gebruiken van elke aparte landaard of gezindte.
De voorafgaande beëdiging van alle getuigen is niet alleen in strijd met de Mohammedaanse wet, doch bovendien is het minstens twijfelachtig of deze behandeling strookt met de inheemse begrippen.
Toch eist de gouvernementsrechtspraak dit in strafzaken.
Landsdienaren van een bepaalde rang hebben, alvorens hun ambt te aanvaarden een eed van trouw en van geheimhouding af te leggen.
Sommige ambtenaren hebben bovendien de eed van zuivering af te leggen.


Creatie datum: 04/10/2017 07:57
Categorie: - E
Pagina gelezen 745 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië