Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18443785 Bezoekers

 37 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://www.indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Epidemieën.

Tot voorkoming en beteugeling van epidemieën in Ned.-Indië zijn bepalingen vastgesteld in de epidemie-ordonnantie (Stbl. 1911, no. 299, herhaaldelijk aangevuld).
De besmettelijke ziekten waarop deepidemie-ordonnantie van toepassing is zijn: pest, cholera, pokken, difteritis, buiktyfus en paratyfus.
De ordonnantie is gedeeltelijk van toepassing verklaard op meningitis cerebrospinale epidemica en bacillaire dysenterie en tijdelijk op poliomyelitis anterior acuta (kinderverlamming).
De hoofden van plaatselijk bestuur - in de gouvernementslanden van Java en Madoera de assistent-residenten - zijn bevoegd na ingewonnen medisch advies, plaatsen of landstreken binnen Ned.-Indië besmet te verklaren.
Bepalingen ter voorkoming van de overbrenging van besmettelijke ziekten over zee zijn vervat in de quantaine-ordonnantie (Stb. 1911 no. 277, herhaaldelijk gewijzigd en aangevuld).
Deze is toepasselijk op: pest, cholera. en gele koorts.
De zojuist genoemde autoriteiten zijn bevoegd, na ingewonnen geneeskundig advies, zeeplaatsen binnen Ned.-Indië besmet te verklaren.


Creatie datum: 04/10/2017 08:25
Categorie: - E
Pagina gelezen 398 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië