Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19403801 Bezoekers

 14 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Feticisme

is een even weinig vast begrip als animisme (zie aldaar).
Het woord komt van het Portugese feitigo, d.i. ,,tovermiddel”, waarmee de in West-Afrika wonende Portugezen de voorwerpen aanduidden waarvoor de negers grote verering koesterden (bomen, stenen, klauwen van wilde dieren, beelden, stokken enz.).
Dit woord hangt weer samen met het Latijnse factitius dat zowel ,,tovermiddel” als "kunstmatig gemaakt” betekent.
De Fransman C. de Brosses gebruikt het woord ,,fétiche” voor de cultus van materiele dingen die goddelijke kracht moeten bezitten, zodat wel amuIetten en talismans, maar bv. zon en maan er niet onder vallen.
Uitgaande van de betekenis van ,,factitius” als "kunstmatig vervaardigd", beperken sommigen het feticisme tot de cultus van woorwerpen die ,,gemaakt” worden en die aan dat maken haar magische kracht ontlenen.
Anderen spreken in dat geval juist van idool en verstaan onder feticisme de cultus van onbewerkte natuurvoorwerpen (stenen, tanden, beenderen enz.).
Spencer verbindt aan feticisme een in het voorwerp wonende geest of ziel.
Weer anderen vinden dat feticisme juist daar ophoudt waar de materie wordt onderscheiden van de daarin huizenden geest.
Nog anderen verstaan er onder de verering (d.i. de cultus) van de fetis, terwijl sommigen juist onderscheiden tussen cultus (als behorende tot religie) en feticisme, als zijnde magie.
Men schrijft het woord dus ,,feticisme” en niet fitisjisme of fetisime, nog beter gebruikt men het woord helemaal niet.
Zie ook Heidendom.


Creatie datum: 03/11/2017 14:14
Categorie: - F
Pagina gelezen 614 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië