Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19282929 Bezoekers

 44 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Generale Thesaurie.

De Generale Thesaurie werd in 1924 ingesteld, als deel van het Departement van Financiën, en belast met het algemeen toezicht op de ontvangsten en uitgaven en de behoorlijke inning van de inkomsten, de samenstelling van de begroting, die van de rekening, het bank- en muntwezen, het beheer van de vlottende en vaste schulden, het beheer en de voorziening in de behoeften van de landskassen en in het algemeen alles wat bevorderlijk kan zijn voor een deugdelijk financieel beheer en een doelmatig gebruik van de landsmiddelen.
De Thesaurier-Generaal is belast met de dagelijkse leiding van de Generale Thesaurie.


Creatie datum: 07/12/2017 13:04
Categorie: - G
Pagina gelezen 550 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië