Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19520033 Bezoekers

 30 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

JAVA - Staat, aantoonende de administratieve indeeling van Java en Madoera - II


Provincie.

Residentiën
(afdeelingen).

Regentschappen.

Districten.

Onderdistricten bestuurd door een assistent-wedana (het eerste van elk onderdistrict, dat niet gespatieerd is gedrukt, wordt ambtshalve door den wedana bestuurd).

WEST-JAVA.
(Batavia).

Batavia
(Batavia).

Batavia
(Batavia).

Batavia
(Batavia).

Manggabesar.
Pendjaringan.
Tandjoengpriok.
Duizend-eilanden.1)
Weltevreden
(Weltevreden).

Gambir.
Tanahabang.
Pasar Senen.

Tangerang
(Tangerang).

Tangerang.
Tjengkareng.
Serpong.
Tjoeroeg.
Djati.

Balaradja
(Balaradja).

Balaradja.
Tigaraksa.
Karesek.

Mawoek
(Mawoek).

Mawoek.
Teloeknaga.

Meester Cornelis
(Meester-Cornelis).

Meester-Cor-nelis
(Meester-Cor-nelis).

Meester Cornelis.
Pasarminggoe.
Poelo Gadoeng.
Pasar Rebo.

Kebajoran
(Kebajoran).

Kebajoran.
Tjiledoek.
Tjipoetat.
Kebon Djeroek.

Bekasi
(Bekasi).

Bekasi.
Tjibitoeng.
Tjilintjing.

Tjikarang
(Tjikarang).

Tjikarang.
Tjabangboengin.

Krawang
(Poerwakarta).

Poerwakarta
(Poerwakarta).

Poerwakarta.
Wanajasa.
Plered.
Tjampaka.

Tjikampek
(Tjikampek).

Tjikampek.
Telagasari.
Djatisari.
Tjilamaja.

  1. Bestaande uit de Agnieten-, Hoorn- en Duizend-eilanden, zoomede de overige daaromheen benoorden Batavia gelegen eilanden en beheerd door den Inlandschen Posthouder te Poeloe Panggang, die rechtstreeks ondergeschikt is aan den Regent van Batavia.


Provincie.

Residentiën
(afdeelingen).

Regentschappen.

Districten.

Onderdistricten bestuurd door een assistent-wedana (het eerste van elk onderdistrict, dat niet gespatieerd is gedrukt, wordt ambtshalve door den wedana bestuurd).

WEST-JAVA.

Batavia
(Batavia).

Krawang
(Poerwakarta).

Krawang
(Krawang)

Krawang.
Klari.
Teloekdjambe.
Pangkalan.

Rengasdengklok
(Rengasdengklok).

Rengasdengklok.
Pedes.
Batoedjaja.
Rawamerta.

Soebang
(Soebang).

Soebang.
Kalidjati.

Segalaherang
(Segalaherang).

Sagalaherang.
Tjisalak.

Pamanoekan
(Pamanoekan).

Pamanoekan.
Binong.
Tjiasem.

Pegaden.
(Pegaden).

Pegaden.
Poerwadadi.
Paboearan.

Buitenzorg
(Buitenzorg).

Buitenzorg
(Buitenzorg).

Buitenzorg
(Buitenzorg).

Buitenzorg.
Semplak.
Tjiomas.
Kedoenghalang.

Tjiawi
(Tjiawi).

Tjiawi.
Tjidjeroek.
Tjisaroea.

Tjibinong
(Tjibinong).

Tjibinong.
Tjiteureup.

Tjibaroesa
(Tjibaroesa).

Tjibaroesa.
Lemahabang.
Tjileungsi.
Djonggol.

Paroeng
(Paroeng).

Paroeng.
Depok.

Leuwiliang
(Leuwiliang).

Leuwiliang.
Roempin.

Djasinga
(Djasinga).

Djasinga.
Paroengpandjang.

Soekaboemi
(Soekaboemi).

Soekaboemi
(Soekaboemi).

Soekaboemi.
Soekaradja.
Baros.
Tjisaat.

Creatie datum: 11/12/2017 14:13
Categorie: - J
Pagina gelezen 1309 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië