Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19403463 Bezoekers

 35 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Gezondheidsleer.

Wanneer in een uitgestrekt eilandenrijk als de Indische archipel de overheidszorg voor de volksgezondheid in de eerste plaats zou zijn gericht op individuele ziekenbehandeling zou dit
uiteraard een onbegonnen werk zijn, al was het alleen al om de daaraan verbonden financiële consequenties.
In de laatste decennia is deze zorg dan ook allereerst gericht op voorkoming en beteugeling van
Epidemieën, al speelt de individuele ziekenverzorging daarnaast geenszins een onbelangrijke rol.
De hygiëne in de tropen wijkt belangrijk af van die in de gematigde luchtstreken.
Men spreekt ook van tropische hygiëne.
De bestrijding van de volksziekten heeft in toenemende mate plaats gehad.
Na organisatie van de vaccine kwamen respectievelijk aan de beurt de bestrijding van cholera, malaria, pest, framboesia, mijnwormziekte enz.
Kwamen vaccinatie, de bestrijding van pest
en framboesia en de woningverbetering ook de plattelandsbevolking ten goede, tal van andere maat-
regelen op hygiënisch gebied waren meer gericht op bescherming van de stadsbevolking (drinkwatervoorziening, malaria-verbeteringswerken, riolering).
In hoeverre het samenstel van overheidsmaatregelen zijn invloed ten goede heeft uitgeoefend op de volksgezondheid is moeilijk vast te stellen, omdat nog niet over voldoende statistieke gegevens wordt beschikt.
Ook de bevolkingstoename (welke vooral op Java, ogenschijnlijk onrustbarend hoog is) is geen betrouwbare gids, omdat de volkstellingen op zeer primitieve wijze plaats hadden.
Pas aan de telling van 1920 is meer aandacht gewijd, terwijl alleen de laatste telling (1930) op een vrij grote mate van betrouwbaarheid aanspraak kan maken.
Dat evenwel de invloed ten goede zeer groot is blijkt wel uit feiten van het sporadisch worden van volksziekten als cholera, welke vroeger voortdurend epidemisch dan wel endemisch heersten.
Voor de overheidsmaatregelen zelf, alsmede de toepassing daarvan, zie afzonderlijke artikelen ter
zake (als Béri-beri, Drinkwater, Epidemieën Framboesia, Geneeskunde, Geneeskundige Dienst, Pest,
en Pestbestrijding, Vaccine).
Als algemene regels voor het leven in de tropen kunnen worden aanbevolen: een matige, regelmatige levenswijze, het betrachten van grote reinheid (dagelijks, of meermalen per dag baden, waarbij zorg moet worden gedragen geen water binnen te krijgen, veelvuldig handen wassen, in alle geval voor de maaltijden en voor het zich ter ruste begeven, mondhygiëne, zorgen voor goed drinkwater (zie aldaar) en rein badwater, voldoende lichaamsbeweging op de niet war-
me gedeelten van den dag, voldoende slaap (8 ά 9 uren per etmaal), zoo mogelijk een middagslaapje op het warmste gedeelte van de dag, een zeer matig gebruik van alcoholhoudende dranken (dagelijks een goed glas rode wijn aan tafel is zeer aan te bevelen), doelmatige kleding en voeding, waarbij men zich richt naar de gebruiken van het land, zindelijkheid in de keuken, (wat nog teveel wordt verwaarloosd); in het algemeen excessen zowel als al te angstvallige voorzichtigheid vermijden.


Creatie datum: 13/02/2018 10:17
Categorie: - G
Pagina gelezen 594 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië