Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19359860 Bezoekers

 1 Bezoeker online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Heutsz (Joannes Benedictus Van),

geb. te Coevorden 3 Febr. 1851, overleden te Montreux 10 Juli 1924.
Na de officiersrangen tot en met kolonel van de infanterie te hebben doorlopen en zich daarin op een bijzondere wijze, voornamelijk in Atjeh, te hebben onderscheiden, werd Van Heutsz in 1898 benoemd tot civiel- en militair gouverneur van Atjeh en Onderhorigheden.
Voor het door hem aldaar gevoerde beleid zie Atjeh.
Na in 1898 te zijn benoemd tot generaal-majoor, kreeg hij in 1900 den rang van luitenant-generaal.
In 1902 werd hij benoemd tot adjudant-generaal van H.M. de Koningin met de rang van grootofficier van de Kroon.
Alle klassen van de militaire Willemsorde doorliep hij, tot hij in 1903 werd benoemd tot grootkruis van die orde (in 1899 was hij benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandsche Leeuw).
In 1904 werd hij benoemd tot gouv.-generaal van Ned.-Indië, welk ambt hij in oktober van dat jaar aanvaardde en bekleedde
tot dec. 1909.
Deze periode kenmerkte zich door de openlegging van de buitengewesten, d.w.z. dat in veel streken waar wij geen of een schijngezag uitoefenden, het gezag van het gouvernement effectief werd gevestigd, (Midden-Sumatra, Centraal-Borneo, Celebes, Bali, Soembawa, Soemba, Flores, Timor, de Molukken).
Doordat daardoor orde, veiligheid en rust werden gevestigd, werd daarmede tevens de grondslag gelegd voor de welvaart die in de daarop volgende decennia Indië kenmerkte.
Bij zijn aftreden werd hij benoemd tot grootkruis van de Nederlandse Leeuw.
Van Heutsz is ongetwijfeld een groot. man geweest, die als gouv.-generaal in één adem mag worden genoemd met J. P, Coen.


Creatie datum: 30/08/2018 11:34
Categorie: - H
Pagina gelezen 650 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië