Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19199030 Bezoekers

 7 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Indische Centrale Aanschaffingsdienst.

Deze dienst, bij verkorting „I.C.A.” geheten, is in 1920 ingesteld en is gevestigd te Bandoeng.
De doelstelling van deze dienst is, dat de voor de landsdiensten benodigde artikelen zoveel mogelijk door of door tussenkomst van de I.C.A. worden aangeschaft.
Door de centralisatie kan aldus veel worden bespaard op de aanschaffingsprijs.
De aan te schaffen goederen betreffen ijzerconstructies en handelsgoederen.
Zijn marktgebied strekt zich uit over Azië, meer in het bijzonder Nederl.-Indië, alsmede Zuid-Afrika en Australie.
Ook uit Nederland te betrekken goederen dienen door tussenkomst van de I.C.A. te worden aangevraagd.
Sommige, met name genoemde goederen kunnen worden aangeschaft buiten bemoeienis van den I.C.A.
Het hoofd van deze dienst waakt er voor, dat geen aanschaffing plaats vindt, indien uit de voorraad van overtollige landsgoederen kan worden geput.
De publicatie van door de I.C.A. aangeschafte goederen geschiedt wekelijks in het „Economisch weekblad voor N.-I. (aan te vragen bij G. Kolff & Co., Batavia-Centrum).


Creatie datum: 14/12/2018 12:40
Categorie: - I
Pagina gelezen 619 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië